Oferta dla młodzieży


Klasy 1 - 2 gimnazjum

 

Kurs dla młodzieży gimnazjalnej ma na celu osiągnięcie poziomu Pre-intermediate (średniozaawansowany niższy) w języku angielskim i poziom A2 w języku niemieckim. Chcemy, aby nasi słuchacze mogli przede wszystkim swobodnie uczestniczyć w prostej rozmowie w języku obcym, a także poprawnie reagowali w różnych sytuacjach wymagających od nich użycia tego języka. W tym celu wprowadzamy bardziej zróżnicowane znaczeniowo słownictwo, dotyczące np. stylu życia, kariery, ambicji, zdrowia oraz sprawności fizycznej. Duży nacisk kładziemy na opanowanie nowych form gramatycznych, takich jak strona bierna, tryby warunkowe, mowa zależna czy szyk w zdaniu. Ćwiczymy i utrwalamy także już zdobytą wiedzę z zakresu czasów przeszłych czy czasowników modalnych.
W trakcie kursu pilnujemy również poprawności wymowy, wprowadzamy więcej zadań słuchowych oraz nowe formy pisemne - poza udzielaniem informacji - takie, jak charakterystyka czy recenzja.

 

Klasa 3 gimnazjum

 

Pomimo, iż kurs trzeciej klasy gimnazjalnej zorientowany jest na przygotowanie do egzaminu z języka obcego, nauka w naszej firmie nie ogranicza się tylko do programu szkolnego. Stawiamy na dalszy rozwój umiejętności językowych i intelektualnych, a naszym celem jest swoboda wypowiedzi i poprawność słuchaczy. Skupiamy się zatem na konwersacji i odgrywaniu sytuacji z życia codziennego, takich jak pytanie o drogę, zamawianie pokoju w hotelu, pozyskiwanie informacji, rozmowa telefoniczna, czy sygnalizowanie i rozwiązywanie problemów. Nadal podkreślamy ważność poprawnej i czystej wymowy oraz sprawności w używaniu form gramatycznych. Stosujemy bogaty materiał multimedialny oraz rozwijamy rozumienie tekstu czytanego.

 

Klasa 1 - 2 szkoły ponadgimnazjalnej

 

Oferta dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych obejmuje rozszerzony poziom Intermediate (średniozaawansowany) oraz Upper Intermediate (średniozaawansowany wyższy) z języka angielskiego oraz poziom B1 z języka niemieckiego. Młodzież na tym poziomie rozwija uprzednio poznaną wiedzę, przy czym największy nacisk kładziemy na mówienie. Wzbogacając program o słownictwo abstrakcyjne oraz zaawansowane formy gramatyczne, umożliwiamy naukę swobodnego wyrażania opinii, stawiania hipotez, prezentowania argumentów i opowiadań. Poznajemy i tworzymy nowe związki wyrazowe, uczymy się porównywać i wyciągać wnioski. Programy multimedialne, m.in. przygotowane przez Deutsche Welle, pozwalają na kontakt z kulturą i zwyczajami krajów, których języki poznajemy.

 

Klasa 3 szkoły ponadgimnazjalnej

 

W ofercie dla klasy trzeciej przewidziane jest przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka obcego, jak również dalsze doskonalenie i rozwijanie umiejętności - do poziomu Upper Intermediate (średniozaawansowany wyższy) z języka angielskiego i B1 z języka niemieckiego. Przy systematycznej nauce, poziomy te odpowiadają certyfikatom Cambridge FCE (angielski) i Zertifikat Deutsch (niemiecki). Oznaczają one pewność w posługiwaniu się językiem nieformalnym oraz wykorzystywanie standardowych struktur formalnych, związanych np. ze studiami lub pracą za granicą.

 

 

Liczba godzin w roku szkolnym: 70

Dni zajęć: poniedziałek - czwartek lub wtorek - piątek

Cena: już od 200 zł miesięcznie - zobacz nasz cennik

 

Telefon: 534 302 296

e-mail: berlin.nauka@onet.pl