Oferta dla dzieci


Angielski i Niemiecki

dla Najmłodszych

 

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym w "Berlinie" to przede wszystkim wspaniała zabawa, ale także skuteczna nauka pozwalająca na polubienie języków obcych od najmłodszych lat. Oferujemy autorskie programy, oparte na niezwykle ciekawych projektach, multimedia, gry językowe i wykwalifikowaną kadrę. Z nami Państwa dziecko nie będzie się nudzić!

 

                      Przedszkole i klasy 0 - 1

 

Nauka języka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opiera się przede wszystkim na zabawie i poznawaniu słownictwa. Dzieci uczą się m.in. alfabetu, liczb, kolorów, nazw zwierząt, dni tygodnia i miesięcy, a także sposobów przedstawiania się, witania i żegnania. Nauce towarzyszą wesołe i łatwe do zapamiętania piosenki oraz gry językowe. Każda lekcja zawiera także ćwiczenia multimedialne.

 

 

Klasy 2 - 4 szkoły podstawowej

 

 

Na tym etapie dzieci mogą rozpocząć lub kontynuować naukę języka na poziomie Beginner - czyli początkującym. Uczą się rozpoznawać i używać słownictwo z zakresu: członków rodziny, jedzenia i picia, krajów i narodowości, zawodów, codziennych czynności, sportów i hobby. Ponadto można rozwijać w nich umiejętność poprawnego mówienia, to jest krótkich wypowiedzi na tematy: co lubię lub umiem robić, opis osoby lub miejsca, podawanie i pytanie o czas, a także robienie zakupów. Wszystkie lekcje zawierają elementy zabawy, piosenki, oraz ćwiczenia interaktywne.

 

 

Klasy 5 - 6 szkoły podstawowej

 

 

Nauka w tym wieku opiera się na utrwaleniu i rozwijaniu dotychczas poznanych umiejętności językowych, m.in. poprzez słuchanie i krótkie dialogi. Duży nacisk kładziemy na poprawność wypowiedzi, co wiąże się z wprowadzeniem gramatyki - czasów teraźniejszych oraz przeszłych, prostych form przyszłych, zaimków, liczby mnogiej oraz stopniowania przymiotników. Ponadto dzieci poznają nowe słownictwo związane z podróżą, osiągnięciami i rekordami, pogodą, uczuciami i elementami kulturowymi obcych krajów. Podczas konwersacji uczą się opowiadać o swoich planach, wyborach i preferencjach, składać zaproszenia i propozycje, a także pytać o zgodę i reagować na odmowę. Wypowiedzi pisemne obejmują np. pocztówki, ogłoszenia i krótkie opisy. Ćwieczenia interaktywne i filmy sytuacyjne rozszerzają powyższe umiejętności.

 

Celem kursu języka angielskiego w tym wieku jest osiągnięcie poziomu Elementary (podstawowy), a języka niemieckiego i hiszpańskiego - poziomu A1.

 

Liczba godzin w roku szkolnym: 70

Dni zajęć: poniedziałek - czwartek lub wtorek - piątek

Cena: już od 200 zł miesięcznie - zobacz nasz cennik

 

Telefon: 534 302 296